Yaasin Jaal

Categorie : Wolofal

Langue : Wolof

A yaa Sóodaani jóg leen déglu Muusaa
Mu tagg fi Mustafaa ma ñu tuddé Yaasin

Gajóon naa way ngiréek ñiy sàcc i taalif
Ta seen baay sax ferul baa siin fa Yaasin

Subuuxun waay ! Xuduusun, réewi Sóodaan
Gumbay xélléer yi sax di palamtu Yaasin

Ngëlamtee bon nde kon jaaxil du taalif
Ni xélléer warla yab njàccaar fa Yaasin

Disponible prochainement!

Taille : ;

Telecharger