Yaasin Jaal

Categorie : Wolofal

Langue : Wolof

A yaa Sóodaani jóg leen déglu Muusaa 
Mu tagg fi Mustafaa ma ñu tuddé Yaasin 

Gajóon naa way ngiréek ñiy sàcc i taalif 
Ta seen baay sax ferul baa siin fa Yaasin 

Subuuxun waay ! Xuduusun, réewi Sóodaan 
Gumbay xélléer yi sax di palamtu Yaasin 

Ngëlamtee bon nde kon jaaxil du taalif 
Ni xélléer warla yab njàccaar fa Yaasin 

Telecharger Pdf Epub