Faydu-l-baaqi-l-Haaliqi Fii Mawlidi Xayril Haliqi

( Majmùhatu minal Qaçà'idi-l-Mawlidiya)

Categorie : Qassida

Langue : Arabe

Telecharger Pdf